Trình duyệt Chrome
 Google Apps hoạt động tốt nhất ở trình duyệt Chrome, bạn có thể tải về miễn phí!
Sử dụng Chrome
Dùng Chrome 

Chrome browser hỗ trợ Gmail, Calendar, và Google Docs chạy nhanh hơn. 

Chrome lets you do things you just can't do in other browsers!

Mở file PDF
 Tải Chrome Chưa cài đặt Chrome! Bạn có thể tải về miễn phí.