Email‎ > ‎

Đổi mật khẩu Email

Dưới đây là cách thay đổi mật khẩu:

  1. Đăng nhập vào Email.
  2. Nhấp Cài đặt ở đầu bất kỳ trang Email nào và mở tab Tài khoản.
  3. Nhấp cài đặt Tài khoản.
  4. Trong cửa sổ mới, nhấp Thay đổi mật khẩu trong tuỳ chọn Thông tin cá nhân.
  5. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn.

Đảm bảo rằng bạn tạo mật khẩu duy nhất giúp ngăn chặn người khác đột nhập vào tài khoản của mình. Dưới đây là một số mẹo tạo và giữ bí mật mật khẩu của bạn:

  • Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai.
  • Không bao giờ viết mật khẩu của bạn ra. Mặc dù mật khẩu của bạn sẽ có vẻ ngẫu nhiên với những người khác, hãy nghĩ ra cách nhớ mật khẩu sao cho bạn không phải viết mật khẩu đó ra.
  • Thay đổi mật khẩu của bạn định kỳ.
  • Không chọn từ trong từ điển làm mật khẩu của bạn. Hãy sáng tạo.
  • Bao gồm dấu chấm câu. Kết hợp chữ hoa và chữ thường. Sử dụng số. Một loạt các ký tự khiến việc đoán mật khẩu trở nên khó khăn hơn.

Nếu mật khẩu của bạn không hoạt động, bạn sẽ phải liên hệ quản trị:

 Hỗ trợ người dùng
08 37244 555 (6621)
helpdesk@st.uel.edu.vn
Comments