Các tính năng mới trên hệ thống
Các tính năng mới được cập nhật trên các dịch vụ như docs, videos... . Bạn có thể theo dõi tại update blog.

Các tính năng mới (tiếng Anh)

Google Apps feature updates


Open a separate list

Cộng đồng
Blogs
Google At Work
Cập nhật Google Apps
Email alerts
RSS feeds