Chính sách của hệ thống Email UEL

Là UELer, hãy sử dụng email UEL để liên lạc với nhà trường và thầy, cô bạn nhé!

1. Email lớp trưởng

  • Ngoài email giống như các bạn khác, lớp trưởng được cấp thêm một tài khoản có dạng loptruong<mã lớp không có phần chữ>@st.uel.edu.vn. Vd: lớp trưởng lớp K10404 sẽ có email là loptruong10404@st.uel.edu.vn. Email này có một số đặc quyền như có thể yêu cầu quản trị email lấy lại mật khẩu cho các bạn cùng lớp, liên hệ với các phòng ban trong trường, ...
2. Group mail
  • Mỗi lớp có 01 mail group cả lớp có dạng <mã lớp>@st.uel.edu.vn. Như lớp K10404 ở trên, có mail group là: k10404@st.uel.edu.vn. Lớp nên cho thầy, cô biết địa chỉ email này khi bắt đầu môn học. Thầy, cô chỉ cần gởi mail vào group này thì cả lớp đều nhận được mail. Lưu ý: Đây là mail group nên các bạn không thể đăng nhập vào hệ thống bằng địa chỉ này.
  • Ngoài ra, trên hệ thống còn có mail group theo từng ngành, theo khóa, group tất cả sinh viên... chỉ có email các đơn vị và email các chương trình hoạt động của Trường mới có thể gởi mail vào các group này.

3. Chính sách của Group

  • Group mail từng lớp: <Mã lớp@st.uel.edu.vn> có thể nhận email từ bất kỳ địa chỉ nào.
  • Group mail theo khóa học: <Mã khóa@st.uel.edu.vn>, Vd: K10@st.uel.edu.vn là toàn bộ sinh viên khóa 10. Group này chỉ nhận email từ các phòng, ban, khoa trong trường.
  • Tương tụ, group theo ngành: <Mã ngành@st.uel.edu.vn>, Vd: 401@st.uel.edu.vn là toàn bộ sinh viên ngành kinh tế học. Group này chỉ nhận email từ các phòng, ban, khoa trong trường.

Lưu ý: Email lớp trưởng có đặc quyền yêu cầu cấp lại mật khẩu cho các bạn trong lớp. Các bước như sau:

 - Các bạn trong lớp đăng ký cho lớp trưởng lấy lại mật khẩu mail, thông tin đăng ký gởi vào mail lớp trưởng như sau:

 - Họ và tên (bắt buộc);

 - MSSV (bắt buộc);

 - Địa chỉ email cần lấy lại mật khẩu;

 - Số điện thoại di động và địa chỉ email cá nhân (bắt buộc).

Lớp trưởng sau khi nhận được mail yêu cầu, xác nhận lại độ chính xác của thông tin của các bạn, sau đó gởi về địa chỉ helpdesk@st.uel.edu.vn để quản trị đổi mật khẩu cho các ban.

Quản trị email trường sẽ gởi lại mật khẩu vào email cá nhân tương ứng của các bạn. Trong trường hợp lớp trưởng yêu cầu trực tiếp tại phòng 507, tổ IT sẽ in ra danh sách cho lớp trưởng.

Hỗ trợ sử dụng

  • Sinh viên: helpdesk@st.uel.edu.vn
  • Giảng viên: cntt@uel.edu.vn
  • 08 37244 555 (6621)
Công nghệ chống spam! (1:54)

Xem thêm videos...

Công nghệ chống spam của Gmail giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Mỗi người sẽ mất trung bình khoảng 5 giây để xác định và xóa một thư spam. Mặc dù con số đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng tất cả số giây đó cộng lại sẽ rất lớn.

Nếu bạn có nhiều việc tốt cần làm hơn là xóa spam, hãy xem xét Gmail. Người dùng của chúng tôi báo cáo rằng họ hầu như không nhận được bất kỳ spam nào, điều này cho phép họ có thêm thời gian để làm những việc họ thích, như học một ngôn ngữ mới hoặc trao cho ai đó đặc biệt thêm một cái ôm.

Điều gì khiến các bộ lọc spam của Gmail hoạt động tốt như vậy?
Tìm hiểu về công nghệ chống spam của chúng tôi.

Email của các Phòng, Ban, Khoa ... trong Trường