Cấu hình trên thiết bị di động
Hãy sử dụng UEL mail để liên lạc với nhà Trường và thầy, cô bạn nhé.
Hỗ trợ người dùng
08 37244 555 (6621)
helpdesk@st.uel.edu.vn
 
Android   iPhone   BlackBerry   Windows Phone    
Các tùy chọn
Sử dụng các ứng dụng Windows Phone gốc Thiết lập thiết bị Windows Phone hoặc Windows Mobile của bạn với  Google Sync để truy cập vào thư, danh sách liên hệ và lịch của UEL mail bằng các ứng dụng gốc của điện thoại
Sử dụng trình duyệt dành cho di động trên điện thoại của bạn
Bạn có thể truy cập vào nhiều sản phẩm khác của Google từ trình duyệt trên điện thoại di động. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể chỉ cần truy cập m.google.com trong trình duyệt của điện thoại, chạm vào sản phẩm bạn muốn sử dụng và đăng nhập vào tài khoản UEL mail của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem Cách sử dụng trình duyệt dành cho di động trên bất kỳ điện thoại thông minh nào.

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng nào khác của Google trên Windows Phone? Hãy truy cập Windows Mobile Help Center.