Cấu hình trên thiết bị di động
Hãy sử dụng UEL mail để liên lạc với nhà Trường và thầy, cô bạn nhé.
Hỗ trợ người dùng
08 37244 555 (6621)
helpdesk@st.uel.edu.vn
Android   iPhone   BlackBerry   Windows Phone    
Các tùy chọn
Sử dụng các ứng dụng iOS có sẵn Thiết lập iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn với Google Sync để truy cập vào thư, danh sách liên hệ và lịch của Google Apps bằng các ứng dụng gốc của Apple (đòi hỏi quản trị viên Google Apps bật Google Sync cho miền của bạn).
Ứng dụng UEL mail cho iOS Hoặc, truy cập vào Gmail bằng cách sử dụng ứng dụng UEL mail dành cho iOS. Ứng dụng này cung cấp cho bạn chức năng Gmail nâng cao trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn. Ứng dụng này sẵn có miễn phí từ App Store của Apple. Tìm hiểu thêm 
Sử dụng trình duyệt dành cho di động trên điện thoại của bạn Bạn có thể truy cập vào nhiều sản phẩm khác của Google từ trình duyệt trên điện thoại di động. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể chỉ cần truy cập m.google.com trong trình duyệt của điện thoại, chạm vào sản phẩm bạn muốn sử dụng và đăng nhập vào tài khoản UEL mail của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem Cách sử dụng trình duyệt dành cho di động trên bất kỳ điện thoại thông minh nào.
Tổng quan về các ứng dụng
Nhiều sản phẩm của Google sẵn có dưới dạng các ứng dụng dành cho iOS hoặc từ trình duyệt trên điện thoại di động.
  • Gmail  Gửi và nhận thư. Xem video
  • Google Calendar  Xem và thêm các sự kiện lịch. Tìm hiểu thêm
  • Google Talk Chương trình chat.
  • Google Drive  Xem và chỉnh sửa tài liệu Xem video
  • Danh sách liên hệ  Quản lý và liên lạc với các địa chỉ liên hệ của bạn.
  • Tasks Thêm và kiểm tra công việc. Xem video


Bạn có thể sử dụng các ứng dùng nào khác của Google trên iPhone hoặc iPad? Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp dành cho iOS của Google.