Sử dụng lần đầu!
Các tính năng cơ bản trên hệ thống Email UEL.
 Hỗ trợ người dùng
08 37244 555 (6621)
helpdesk@st.uel.edu.vn
Google Apps   Mail   Lịch   Danh bạ   Công việc  
1. Giới thiệu Google Apps!

What is Google Apps

Video (4,5 phút): Giới thiệu Gmail, Google Calendar, và một số tiện ích.

2. Đăng nhập vào tài khoản
Truy cập vào link:

http://mail.st.uel.edu.vn

Hoặc http://www.google.com/a/st.uel.edu.vn

Nhập UEL user name và password vào ô đăng nhập.

Lần đầu tiên đăng nhập, bạn nên xem các mail hướng dẫn về cài đặt tài khoản.


 Trình duyệt hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Chrome.
Tải Chrome miễn phí!