Sử dụng lần đầu!
Các tính năng cơ bản trên hệ thống Email UEL.
Hỗ trợ người dùng
08 37244 555 (6621)
helpdesk@st.uel.edu.vn
Google Apps   Mail   Lịch   Danh bạ   Công việc  
1. Khám phá hộp thư

Click vào link dưới để xem.

Gmail interactive tour

2. Hướng dẫn gởi thư

Gởi mail, đính kèm tập tin, trả lời, chuyển tiếp và in email.

Sending, replying, and other basics

3. Cài đặt hộp thư

Cài đặt chữ ký, cá nhân hóa email với nhãn và bộ lọc.

Create a signature, labels, and filters