Sử dụng lần đầu
Các tính năng cơ bản trên hệ thống Email UEL.
Hỗ trợ người dùng
08 37244 555 (6621)
helpdesk@st.uel.edu.vn
Google Apps   Mail   Lịch   Danh bạ   Công việc  
1. Các tính năng cơ bản

Click vào link dưới để xem các tính năng cơ bản.

Calendar interactive tour

2. Sử dụng lịch

Tạo lịch, gởi lịch, đính kèm tập tin và in lịch.

Scheduling and other Calendar basics

Create events (3:03)

Print calendars and events (2:19)

3. Cấu hình

Cấu hình nhắc lịch, trả lời, chia sẽ, và quản lý lịch.

Set up reminders, sharing, and more

Import events from your old calendar

Hướng dẫn nâng cao Google Calendar...